Browse the Bibliography, Filmography and Webography

Export 41 results:
[ Author(Desc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Title is Z  [Clear All Filters]
R
Rudomin, Franciszek. Z "Drucikami" od Oki do Warszawy. Warsaw: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1977.
S
Sanejko-Kwaśnicka, Bronisława. Zapomniane Dziewczęta. Lublin: Oddz. Lubelski Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", 1995.
Ś
Śladewska, Monika. Z Kresów Wschodnich na Zachód. Wrocław: Wydawn. Atla 2, 2001.
S
Sofsky, Wolfgang. Zeiten des Schreckens: Amok, Terror, Krieg. Frankfurt/M: S. Fischer, 2002.
Zimbabwe's Prospects: Issues of Race, Class, State and Capital in Southern Africa, Edited by Colin Stoneman. Basingstoke: Macmillan, 1988.
T
Teguia, Tariq. Zanj Revolution. Revolution Zendj. Algeria: Neffa Distribution, 2013.
Tonchu, Elena. Zhenshchina i voina. Moskva: TONChU, 2009.
Tonchu, Elena. Zhenshchina i voina. Moskva: TONChU, 2009.
Tonchu, Elena. Zhenshchina i voina. Moscow, Russia: TONChU, 2009.
Trojan, Ondrej. Želary. Czech Republic : Falcon, 2003.
V
Vasilev, Maksim Viktorovic. Zhenskie batal’ony v Pervoi mirovoi voine. Pskov, Russia: OOO "Gimenei", 2014.
Vasil’ev, M. V.(Maksim. Zhenskie batal’ony v Pervoi mirovoi voine. Pskov: OOO "Gimenei", 2014.
Vasil’ev, M. V.(Maksim. Zhenskie batal’ony v Pervoi mirovoi voine. Pskov: OOO "Gimenei", 2014.
Đ
Đurić, Antonije. Žene Solunci Govore. Belgrade: NIRO "Književne Novine", 1987.

Pages