Browse the Bibliography, Filmography and Webography

Export 43 results:
Author Title [ Type(Asc)] Year
Filters: First Letter Of Title is Z  [Clear All Filters]
Book
Zimbabwe's Prospects: Issues of Race, Class, State and Capital in Southern Africa, Edited by Colin Stoneman. Basingstoke: Macmillan, 1988.
Kriger, Norma J. Zimbabwe's Guerrilla War: Peasant Voices. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
Vasil’ev, M. V.(Maksim. Zhenskie batal’ony v Pervoi mirovoi voine. Pskov: OOO "Gimenei", 2014.
Vasilev, Maksim Viktorovic. Zhenskie batal’ony v Pervoi mirovoi voine. Pskov, Russia: OOO "Gimenei", 2014.
Vasil’ev, M. V.(Maksim. Zhenskie batal’ony v Pervoi mirovoi voine. Pskov: OOO "Gimenei", 2014.
Vasil’ev, M. V.(Maksim. Zhenskie batal’ony v Pervoi mirovoi voine. Pskov: OOO "Gimenei", 2014.
Kazakov, A. Zhenshchiny na Zashchite Otechestva 1941-1945 gg.. Moskva: Rossiĭskiĭ Komitet Veteranov Voĭny, 1995.
Tonchu, Elena. Zhenshchina i voina. Moskva: TONChU, 2009.
Tonchu, Elena. Zhenshchina i voina. Moskva: TONChU, 2009.
Tonchu, Elena. Zhenshchina i voina. Moskva: TONChU, 2009.
Tonchu, Elena. Zhenshchina i voina. Moscow, Russia: TONChU, 2009.
Đurić, Antonije. Žene Solunci Govore. Belgrade: NIRO "Književne Novine", 1987.
Sofsky, Wolfgang. Zeiten des Schreckens: Amok, Terror, Krieg. Frankfurt/M: S. Fischer, 2002.
Zeitalter der Gewalt: Zur Geopolitik und Psychopolitik des Ersten Weltkriegs, Edited by Michael Geyer, Helmut Lethen and Lutz Musner. Frankfurt/M: Campus, 2015.
Sanejko-Kwaśnicka, Bronisława. Zapomniane Dziewczęta. Lublin: Oddz. Lubelski Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", 1995.
Durova, Nadezhda. Zapiski "Kavelerist-devitsy". Moscow: Tipograpfiia Nikolaia Stepanova, 1839.
Śladewska, Monika. Z Kresów Wschodnich na Zachód. Wrocław: Wydawn. Atla 2, 2001.
Rudomin, Franciszek. Z "Drucikami" od Oki do Warszawy. Warsaw: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1977.

Pages