Browse the Bibliography, Filmography and Webography

Export 8458 results:
Author [ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Z
Petrenko, Olena. "Zwischenpositionen: Frauen im ukrainischen bewaffneten Untergrund der 1940er und 1950er Jahre." In Soldatinnen: Gewalt und Geschlecht im Krieg vom Mittelalter bis heute, edited by Klaus Latzel, Franka Maubach and Silke Satjukow, 257-278. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2011.
Kučera, Rudolf. Život na příděl: válečná každodennost a politiky dělnické třídy v českých zemích 1914-1918. Prague, Czech Republic: Nakladatelství Lidové noviny, 2013.
Đ
Schoendoerffer, Pierre. Điện Biên Phủ. France: AMLF, 1992.

Pages