קולות שתמיד איתי: 60 שעות במלחמת יום כיפור

Titleקולות שתמיד איתי: 60 שעות במלחמת יום כיפור
Publication TypeBook
Year of Publication2004