שוברות שתיקה: [חיילות מעידות על שירותן בשטחים].

Titleשוברות שתיקה: [חיילות מעידות על שירותן בשטחים].
Publication TypeBook
Year of Publication2009