Život na příděl: válečná každodennost a politiky dělnické třídy v českých zemích 1914-1918

TitleŽivot na příděl: válečná každodennost a politiky dělnické třídy v českých zemích 1914-1918
Publication TypeBook
Year of Publication2013
AuthorsKučera, Rudolf
Number of Pages213
PublisherNakladatelství Lidové noviny
CityPrague, Czech Republic
Abstract

Jak proměnila první světová válka každodenní život statisíců dělníků v českých továrnách? Jaké nové významy dostávaly v prostředí akutního materiálního nedostatku základní aspekty lidského života, jako například kde, jak a co jíst nebo v jakých podmínkách a s kým pracovat? Jak proměnila totální válka organizovaný dělnický kolektiv?
Kniha sleduje tyto a podobné otázky ve čtyřech základních sférách válečného dělnického života: ve sféře konzumace potravin, výkonu průmyslové práce, genderových vztahů a sociálních protestů, které se s postupující válkou stávaly čím dál více běžným koloritem většiny českých měst.

Translated TitleLife on the Dole: Wartime Everyday and the Politics of the Working Classes in the Czech Lands, 1914-1918
Entry by GWC Assistants / Work by GWC Assistants : 

Type of Literature:

Time Period:

Library Location: 
Call Number: 
865011592

Library: