Stemme uit die vrouekampe: Gedurende die Tweede Vryheids Oorlog tussen Boer en Brit van 1899 tot 1902

TitleStemme uit die vrouekampe: Gedurende die Tweede Vryheids Oorlog tussen Boer en Brit van 1899 tot 1902
Publication TypeBook
Year of Publication1925
AuthorsPostma, Magdalina Margaritha
Number of Pages110
PublisherM.M. Postma
CityMiddelburg, Transvaal
Entry by GWC Assistants / Work by GWC Assistants : 

Type of Literature:

Time Period:

Library Location: 
Call Number: 
637332306

Library: