Egypt

Minghella, Anthony. The English Patient. United States: Miramax Films , 1996.
Auerbach, Jonathan, and Russ Castronovo. The Oxford Handbook of Propaganda Studies. Oxford; New York: Oxford University Press, 2013.
Dearden, Basil. Khartoum. United Kingdom: United Artists , 1966.
Sanejko-Kwaśnicka, Bronisława. Zapomniane Dziewczęta. Lublin: Oddz. Lubelski Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", 1995.

Pages

Subscribe to RSS - Egypt