Egypt

Dearden, Basil. Khartoum. United Kingdom: United Artists , 1966.
Sanejko-Kwaśnicka, Bronisława. Zapomniane Dziewczęta. Lublin: Oddz. Lubelski Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", 1995.
J. Thompson, Lee. Ice Cold in Alex. Dessert Attack. England: Associated British-Pathé, 1958.

Pages

Subscribe to RSS - Egypt