Near and Middle East

Iliou, Maria. Smyrna: The Destruction of a Cosmopolitan City. Smyrnē: hē katastrophē mias kosmopolitikēs polēs, 1900-1922., 2013.
Zwick, Edward. Courage Under Fire. United States: 20th Century Fox, 1996.
Sanejko-Kwaśnicka, Bronisława. Zapomniane Dziewczęta. Lublin: Oddz. Lubelski Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", 1995.
Scott, Jessica. To Iraq and Back. s.l.: Jessica Scott, 2014.

Pages

Subscribe to RSS - Near and Middle East